Hypertension classification jnc 9


Megjelenik kéthavonta. A társaságok tagjai számára ingyenes. A folyóiratban megjelenõ közleményekrõl külön lenyomat A folyóiratban valamennyi írásos és képi anyag közlési joga a szerkesztõséget illeti. A megjelent anyag, orrvérzéses magas vérnyomás annak egy részének bármilyen formában történõ másolásához, ismételt megjelentetéséhez a szerkesztõség hozzájárulása szükséges.

Alapvetõ megfontolások 1. A protokoll témájának pontos meghatározása, a témaválasztás indoklása 1. A protokoll célja és célcsoportja 1. A protokollok bevezetésének alapfeltétele 2.

Definíciók, rövidítések 3. A betegség leírása 3. Kiváltó tényezõk, a hyperparathyreosis és a csontelváltozások kialakulása 3. Kockázati tényezõk 3. Diagnosztikai eljárások 1. Anamnézis 2. Fizikális vizsgálatok 3.

Pharmacology - HYPERTENSION \u0026 ANTIHYPERTENSIVES (MADE EASY)

Kötelezõ minimálisan elvégzendõ diagnosztikai vizsgálatok 3. Laboratóriumi vizsgálatok 3. Képalkotó vizsgálatok 3. A csonttömeg és a csontminõség vizsgálata 3. Csontbiopsia III. Kezelés 1. Gyógyszeres kezelés 1.

Hypertonia guideline 2021

A metabolikus acidosis korrekciója 1. Foszfátkötõk adása, orális kalcium pótlás 1. D-vitamin és aktív D-vitamin-metabolit kezelés 1. Kalcimimetikum alkalmazása 1. A csökkent csontsûrûség kezelése 1. Kontraindikációk összefoglalása 1. Lehetséges jelentõs interakciók 2.

hypertension classification jnc 9

Sebészeti ellátás, parathyreoidectomia 3. Egyéb beavatkozások, nem gyógyszeres kezelés, 3. A dialíziskezelés optimalizálása 3. Foszfátbevitel csökkentése diétával 3. Fizikai aktivitás 3. Speciális ápolási teendõk IV. Terápiás algoritmusok V. Gondozás VI. Az ellátás megfelelõségének indikátorai VII. Krónikus veselégtelenségben szenvedõ betegeknél a vesefunkció ellenõrzésével egyidõben a szérumkalcium- Caanorganikus foszfát- P és bikarbonát- HCO 3 szint ellenõrzése is szükséges. Amennyiben a beteg a kalcium- foszfát- csontanyagcsere- vagy a mellékpazsmirigy-mûködés zavarai miatt gyógyszeres kezelésben részesül, a kalcium, foszfát és az ipth monitorozása ennél gyakrabban, hetente is indokolt lehet.

Dializált betegekben javasolt a szérum 25 OH D 3 -vitamin szint havonkénti ellenõrzése a hypovitaminosis felismerése érdekében. A csonttörési rizikó megállapítása érdekében a dializált betegeknél fél-egy évenként osteodensitometriás vizsgálat javasolt.

Amennyiben e terápia közben hypercalcaemia alakul ki, hypertension classification jnc 9 D-vitmin dózisát csökkenteni kell vagy adását fel kell függeszteni. Hyperparathyreosis kezelése céljából az aktív D-vitamin calcitriol, 1-alfa-calcidol, paricalcitol, stb.

ESO08 Guidelines Hungarian

Elõnye a kezelésnek az aktív D-vitaminokkal szemben az, hogy nem nem fokozza Ca- és P-szintet, csökkenti a Ca P szorzatot. A cinakalcet adagja napi mg között változtatható. Aktív D-vitamin- kezelés megkezdését vagy a dózisváltást követõen a szérum Ca, P kéthetenkénti, az ipth havonkénti monitorozása indokolt hónapig, mielõtt visszatérnénk a fenntartó monitorozásra.

Ilyen esetek lehetnek: ha ismételt hypercalcaemia, súlyos csontfájdalmat, esetleg törést okozó osteitis fibrosa, kalcifilaxis vagy jelentõs lágyrészmeszesedés alakul ki.

D Hyperphosphataemia kezelése 1. A napi foszfátbevitel javasolt értéke mmol mg. A kalciumtartalmú foszfátkötõk adagját úgy kell beállítani, hogy a szérum foszfátértéke a céltartományban legyen, és az alkalmazott kalcium adagja a napi 1,5 2 g-ot ne haladja meg elemi Ca-ra számítva. Ez napi 4 5 g CaCO 3 -nak felel meg. Az aktív D-vitamin helyett adott cinakalcet a SHPT gátlásán keresztül a kialakult hyperphosphataemiát csökkenti.

Kivételes esetben átmenetileg magnézium- és alumíniumtartalmú készítmények is adhatók, a szérum-mg és -Al szoros monitorozása mellett. E kezelés maximum 4 hétig tarthat, és ismétlése nem javasolt. A szérumkalcium Ca és a Ca P szorzat céltartománya 1.

hypertension classification jnc 9

Alumínium- Al toxicitás 1. Dializált betegekben a szérumalumínium-szintet évente ellenõrizni kell. Osteomalacia 1. Az osteomalacia csontbiopsiával diagnosztizálható.

Hypertonia guideline 2021

Amennyiben az osteomalacia alumínumtoxicitás következménye, az ott hypertension classification jnc 9 megfelelõen kell eljárni. Amennyiben az osteomalacia hátterében D-vitamin-hiány áll, D 3 -vitamin adása vagy különösen CKD 5 stádiumú betegek esetében aktív D-vitamin-származék alkalmazása szükséges.

Adynamiás csontbetegség ABD 1. Ennek eléréséhez az alkalmazott aktív D-vitamin-készítmény elhagyása, a kalcium tartalmú foszfátkötõk adagjának csökkentése vagy elhagyása szükséges.

A vesebetegség és a hypertonia epidemiológiája

Szükség esetén hypertension classification jnc 9 HCl adható foszfátkötõként. Parathyroidectomia 1. A subtotalis parathyroidectomia és a totalis parathyroidectomia autotranszplantációval egyaránt hatékony módszer a SHPT sebészi kezelésére.

Parathyroidectomia után a beteg szérum- ionizált vagy albuminra korrigált kalciumszintjének szoros monitorozása napig óránként szükséges. Hypocalcaemia klinikai tünetei vagy a normáltartomány alá csökkenõ szérumkalciumszint esetén oralis vagy parenteralis kalciumpótlás és aktív D-vitamin-készítmény adása szükséges. A progresszió részét képezi a kalcium- és csontanyagcsere-zavar kialakulása, ezért a terápiás stratégiát a progresszió mértékének megfelelõen kell kialakítani és a folyamatosan változó állapot alapján kell módosítani.

Az elmúlt évek során kialakított nemzetközi konszenzus a renalis osteodystrophia ROD fogalmának a krónikus veseelégtelenség következtében kialakult csontbetegség állapotát tekinti, mely a csontok törékenységéhez, csonttörésekhez vezet és egyúttal az ásványianyagcsere zavarával és extraossealis meszesedéssel is jár. A renalis osteodystrophiával járó számos klinikai tünetet, biokémiai és képalkotó eljárással dokumentált elváltozást a korábbi gyakorlathoz képest egy szélesebb körû fogalomként, szindrómaként kell értelmezni, amit a krónikus veseelégtelenségben kialakuló csontés ásványianyagcsere-zavar -ként lehet körülírni.

A renális osteodystrophia fogalmának bõvülése, a korábbi terápiás stratégia megváltozása, valamint új hatékony gyógyszerek terápiás bevezetése a nemzetközi nephrológiai társaságot ben a Board of Directors of Kidney Disease megalapítására késztette, mely testület vezetésével nemzetközi konszenzus konferenciák keretében új diagnosztikus és terápiás protokoll került kidolgozásra.

Az új protokoll elkészítését a fenti változások hazai bevezetése indokolja. A protokoll célja és célcsoportja A krónikus veseelégtelenségben kialakuló csont- és ásványianyagcserezavar kezelésének célja a szérumfoszfát- és kalciumszint normális határértékein belül tartása úgy, hogy a csontátépülés üteme is normális maradjon annak érdekében, hogy elkerüljük a csontrendszeri szövõdmények kialakulását és megelõzzük az extraossealis kalcifikációt.

Jelen protokoll nem foglalkozik a vesetranszplantáción átesett, mûködõ vesegrafttal élõ betegek csont- és ásványianyag-cseréjének vizsgálatával és kezelésével.

hypertension classification jnc 9

Bár e két terület között számos átfedés van, a transzplantált betegek sajátos problémái miatt indokolt, hogy az õ ellátásuk szabályai külön protokollban kerüljenek lefektetésre. A protokollt alkalmazó orvosok köre magába foglalja a nefrológus, oszteológus, reumatológus, endokrinológus szakorvosokat, valamint a vesebetegeket ellátó gyermekorvosokat.

hypertension classification jnc 9

A protokollok bevezetésének alapfeltétele A protokoll bevezetésének legtöbb alapfeltétele teljesül, ugyanakkor néhány szempontra fontosnak tartjuk felhívni a figyelmet. A renalis osteodystrophia ROD a krónikus veseelégtelenség KVE szövõdménye, s e komplex anyagcserezavart csak az alapbetegség kontextusában lehet értelmezni és kell kezelni.

Ezért elengedhetetlen, hogy e betegek ellátásának a nefrológus központi szereplõje legyen. A ROD vizsgálatának és hypertension classification jnc 9 komplex problémái miatt szükséges lehet a területen járatos endokrinológus, reumatológus vagy hypertension classification jnc 9 ROD területén különös jártassággal rendelkezõ nefrológus véleményének konzílium formájában történõ kikérése.

A ROD diagnosztikájához szükséges eljárások és módszerek a legtöbb esetben rendelkezésre állnak, ugyanakkor egyes esetekben szükséges csontbiopsia végzése és a biopsiás minta hisztomorfometriai elemzése. Jelenleg Magyarországon csak igen kevés szakember rendelkezik a csontbiopsia végzéséhez hypertension classification jnc 9 gyakorlattal, és nincs olyan patológiai központ, ahol a csonthisztomorfometriai elemzés technikai és személyi feltételei rendelkezésre állnának.

Ennek megváltoztatása, legalább egy, e technikában jártassággal rendelkezõ patológiai laboratórium kialakítása mindenképpen szükséges. Mindenképpen fontosnak tartjuk, hogy a ROD kezelésében használt készítmények a betegség kezelésével speciálisan foglalkozó szakemberek által rendelhetõk legyenek.

A CKD-MBD KVE-CsÁZ néven újonnan bevezetett szindróma definíciója: A krónikus vesebetegség következtében kialakult csont- és ásványianyagcsere szisztémás zavara, mely a következõ tünetek valamelyikével vagy kombinációjával jár: kalcium, foszfát, ipth vagy D-vitamin metabolizmus eltérések, kóros csontátépülés, mineralizáció és növekedés valamint a csontok térfogat és szilárdság csökkenése, társuló cardiovascularis CV vagy más lágyrész-meszesedés.

A jelenlegi orvosi gyakorlatban a krónikus veseelégtelenségben kialakuló csont- és ásványianyagcsere-zavart a renalis osteodystrophia ROD néven jelöljük. A ROD csontelváltozásainak különbözõ szövettani típusait a csontátépülés előadások időseknek a magas vérnyomásról alapján lehet felosztani.

hypertension classification jnc 9

A gyors csontátépüléssel járó formák osteitis fibrosa OF, enyhe hyperparathyreoid csontbetegség, kevert csontbetegség közül a leggyakoribb az osteitis fibrosa, amely a szekunder hyperparathyreosis SHPT következménye. A másik csoportra a lassú csontátépülés jellemzõ, az osteoblastok és osteoclastok számának jelentõs csökkenésével, a csontanyagcsere nagymértékû lelassulásával.

E csoportba az egyre ritkábban látható osteomalacia és az egyre gyakoribb adynamiás csontbetegség ABD tartozik.

HYPERTONIA ÉS NEPHROLOGIA

Az adynamiás csontbetegséggel általában abszolút vagy relatív hypoparathyreosis jár együtt. A dialízishez társuló amyloidosist a bétamikroglobulin progresszív felszaporodása és a csontokban, az ízületek közelében történõ depozíciója okozza. Kiváltó tényezõk, a hyperparathyreosis és a csontelváltozások kialakulása A krónikus veseelégtelen betegek jelentõs részében kialakuló SHPT számos tényezõ együtthatásának eredményeképp jön létre: foszfátretenció, kalcitriolhiány, a pajzsmirigysejtek csökkent kalciumérzékelõ receptor CaSR és D-vitamin-receptor VDR expressziója, valamint nõ a csontszövet PTH-val szembeni rezisztenciája.

A vesefunkció progresszív beszûkülése foszfátretencióhoz, a szérumfoszfátszint kezdetben kismértékû, de patofiziológiai szempontból releváns emelkedéséhez vezet. A P-retenció közvetlenül szupprimálja a kalcitriolszintézist, és a csökkent kalcitriolszint fokozott PTHtermeléshez vezet. A tartósan magas plazma ipth-szint fokozott csontátépüléssel járó csontbetegséghez, kifejezett csontvelõ fibrózishoz, kóros szerkezetû osteoidképzõdésre vezet, melyek az osteitis fibrosa legfontosabb jellemzõi.

Elsõsorban idõs, diabetesben szenvedõ betegekben a plazma ipth-értéke még a nem vesebeteg populáció értékeihez képest is alacsony. Az epidemiológiai vizsgálatok eredményei alapján ismert, hogy a normál vagy kissé emelkedett ipth-szint krónikus veseelégtelen betegekben nem elégséges a csontátépülés normál mértékének fenntartásához, ezért ezt az állapotot relatív hypoparathyreosis -nak nevezik, mely a csontátépülés csökkenésével jár.

A MAGYAR BELGYÓGYÁSZ TÁRSASÁG LAPJA

Az adynamiás csontbetegségben ABD szenvedõ betegek átlagos ipth-szintje lényegesen alacsonyabb, mint az egyéb típusú csontbetegséget mutató betegtársaiké. ROD következtében kialakuló csont törékenység fokozódása több komponens eredõjeként jön létre: 1. A csontátépülés ütemének az uraemia következtében kialakuló változása ez a komponens legpontosabban csontbiopsia révén értékelhetõ.

A csont szerkezetének, minõségének a károsodása ennek korai mérésére jelenleg nincs megbízható módszer, a súlyos állapotok azonban radiológiai vizsgálattal igazolhatók.

hypertension classification jnc 9

Mind a hyperglykaemia, mind az inzulinhiány gátolja a mellékpajzsmirigy-sejtek PTHszekrécióját. A hyperglykaemiás betegek hypocalcaemiára adott Hypertension classification jnc 9 válasza is csökkent mértékû volt. Mindezek a tényezõk részben magyarázatot nyújtanak arra a tényre, hogy a diabetes jelenléte gyakran társul alacsony ipth-szinttel és ABD-vel.

A relatív hypoparathyreosis az alultápláltsággal is kapcsolatban állhat. Kockázati tényezõk A fokozott csontátépüléssel járó ROD-formák, illetve a SHPT kialakulásának leggyakoribb rizikótényezõi a következõk: hemodialízis, fiatalabb életkor, hosszú ideje fennálló veseelégtelenség, hyperphosphataemia. Az adynamiás csontbetegség kockázati tényezõi: idõskor, diabetes mellitus, peritonealis dialysis, alumínium- tartalmú készítményekkel történt expozíció, kalciumtartalmú foszfátkötõk vagy aktív D-vitamin-készítmények nagy adagban történõ szedése, parathyreoidectomia.

A krónikus veseelégtelenségben szenvedõ betegekben a hypertension classification jnc 9 csontvesztés kockázati tényezõi: idõskor, nõi nem, menopausa, SHPT, adynamiás csontbetegség, osteomalacia, alultápláltság.

Magyarországon körülbelül ember részesül krónikus dialízis kezelésben, és mintegy ember él transzplantált vesével. Az elõzõkben kifejtettek értelmében e betegek túlnyomó többségében kimutatható magas vérnyomás fejlődési kor csont- és ásványianyagcsere enyhébb vagy súlyosabb zavara.

Dializált betegek körében a ROD különbözõ típusainak prevalenciája lényegesen megváltozott az elmúlt két évtizedben. Hasonlóképpen csökkent az osteomalacia gyakorisága is, ez a kórforma a fejlett országokban nagyon ritka.

Amennyiben tünetek jelentkeznek, elsõsorban csont- és izomfájdalmakkal, kifejezett izomgyengeséggel kell számolnunk, és ezek nagymértékben fokozzák a csonttörés kockázatát.

Mindez súlyosan korlátozza a betegek mozgását, befolyásolja funkcionális státusukat. Ezen túlmenõen a kóros csontátépülés, a Ca- és foszfátanyagcsere, valamint a mellékpajzsmirigy-mûködés zavarai kapcsolatban állnak a vesebetegek körében rendkívül gyakori cardiovascularis betegségekkel és a fokozott cardiovascularis mortalitással is.

A klinikai tünetek csontfájdalom, arthralgia, izomgyengeség, törések mind a gyors, mind a lassú csontátépüléssel járó formákban elõfordulhatnak. A hyperphosphataemia miatt még normális vagy alacsony szérumkalciumszint mellett is magas lehet a Ca P szorzat, ami metasztatikus kalcifikációt okozhat a szervezet különbözõ részeiben.

A laboratóriumi és radiológiai eltérések rendszerint megelõzik a panaszok jelentkezését. Periarthritis calcificans és ínrupturák fokozhatják a járásnehezítettséget. A csontfájdalom differenciáldiagnosztikája során különösen régóta dializált betegekben gondolnunk kell a dialízishez társuló amyloidosisra, melynek a carpal tunnel szindróma klinikai manifesztációja lehet.